This website uses cookies

This websites contains videos from YouTube. This company uses cookies (third party cookies). If you do not want them to use these cookies, you can indicate so here. However, this does mean that you will not be able to watch videos on this website. We also make use of our own cookies in order to improve our website. We don't share our data with other parties. Which cookies are involved?

This website uses cookies to enable video and to improve the user experience. If you do not want to accept these cookies, indicate so here. Which cookies are involved?

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Kinderpsycholoog doctoraatsproject Kanker & Zwangerschap

Your function within the department

De onderzoeksgroep Kanker en Zwangerschap, onder leiding van prof. Frédéric Amant en prof. Kristel Van Calsteren, heeft wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd middels het opgerichte ‘International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy’ (INCIP) http://www.kankerenzwangerschap.be en www.cancerinpregnancy.org). De onderzoeksgroep is werkzaam binnen de dienst gynaecologieverloskunde van UZ Leuven/KU Leuven en het AvL-NKI in Amsterdam. Het is een multidisciplinair team dat bestaat uit artsen, (bio)ingenieurs, biomedische wetenschappers, psychologen en een verpleegkundige/casemanager. Tevens is er een nauwe samenwerking met andere artsen uit het buitenland die een bijzondere interesse hebben in kanker tijdens de zwangerschap. Met een internationale aanpak willen we de behandeling van zwangere vrouwen met kanker optimaliseren en de mogelijke gevolgen van kanker en de behandeling tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het kind in kaart brengen. http://www.kankerenzwangerschap.be

Project
Een essentieel onderdeel van het onderzoek naar kanker in de zwangerschap is de neuropsychologische opvolging van de kinderen die blootgesteld werden aan kankertherapieën tijdens de zwangerschap. Hiertoe worden op de leeftijd van 1.5, 3, 6, 9, 12, 15 en 18 jaar verschillende neuropsychologische testen afgenomen bij zowel studiekinderen als controlekinderen. Het gaat om een ontwikkelingstest (Bayley-III), intelligentietesten (WPPSI-III, WISC-V, WAIS-IV), aandachtstesten (ANT), geheugentesten (CMS, AVLT) en gedragsvragenlijsten (CBCL, BRIEF). Jouw promotieonderzoek zal een vervolg zijn op een eerder proefschrift.

Your profile

 • Je bent Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten, met een sterke interesse in neuropsychologie en wetenschappelijk onderzoek.
 • Ervaring met psychodiagnostisch/neuropsychologisch onderzoek is een meerwaarde.
 • Je hebt een goede kennis van statistiek.
 • Je vertegenwoordigt de onderzoeksgroep in persoonlijke contacten met andere (internationale) artsen en patiënten (begeleiden,informeren,…).
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, Frans en Engels, zowel gesproken als geschreven. 
 • Je werkt zelfstandig en nauwkeurig, maar functioneert ook goed binnen een team.
 • Je bent bereid om buiten jouw onderzoek constructief mee te denken over de projecten van je collega-onderzoekers.
 • Je hebt een actieve en kritische inbreng in de wekelijkse teamoverleggen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B om af en toe kinderen thuis te testen.

Your career opportunities and terms of employment

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling met onmiddellijke ingang, voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging naar een maximale duur van 4 jaar.
 • De onderzoeksactiviteiten zullen resulteren in een doctoraat.
 • Je wordt opgenomen in de onderzoeksgroep Kanker en Zwangerschap. Je zal werken in een unieke multidisciplinaire omgeving in UZ Leuven en AMC – VUMC – AVL/NKI Amsterdam.
 • Je kunt een internationaal netwerk opbouwen door je frequente contacten met de leden van het INCIP. 
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij de case manager van het onderzoek naar Kanker & Zwangerschap, Katrien Van Tornout via katrien.vantornout@uzleuven.be, bij prof. dr. Kristel Van Calsteren via kristel.vancalsteren@uzleuven.be, of bij prof. dr. Frédéric Amant via frederic.amant@uzleuven.be           
 
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 16/11/2018 via onze online sollicitatietoepassing :
http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/54897586           
 
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.         

Interested?